Ağız ve Diş Sorunları

Angelman Sendromlu bireyler, bu sendroma işaret eden zihinsel ve fiziksel engellere ek olarak diş sorunları yaşayabilir . Bu sorunların çoğu estetikle ilgilidir. Bununla birlikte Angelman Sendromu, çürük riskinde artışa, yeme veya içme zorluğuna neden olabilir. Angelman Sendromlu bireyler ayrıca, tipik olarak salya akması ve aşırı çiğneme dahil olmak üzere bir dizi oral motor zorluğa sahiptir.

Angelman Sendromlu bireyler ağız ve dişleriyle ilgili birkaç karakteristik anormalliğe sahiptir. Birçoğunda dişler arasında boşluk, prognatizm (Alt çene kemiğinin önde ve alt dişlerin belirgin bir şekilde çıkık olduğu yüz şekli) , üst ve alt dişler arasında bir açıklığa yol açabilen dilin öne doğru itilmesi ve salya görülür.

Angelman Sendromlu çocuklar genellikle nesneleri veya ellerini emmeyi / çiğnemeyi sever. Bazılarında diş gıcırdatması da gözlenmektedir.

2020 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, Angelman Sendromlu çocuklar, anormal protein yapısına sahip ince bir mine tabakası oluşumu nedeniyle dişlerinde çürükler geliştirmeye daha yatkın olabilir.

Bu araştırmaya göre Angelman Sendromu, minenin biçimini ve mineralizasyonunu etkiler. Eşleştirilmiş normal dişlere kıyasla hipoplastik mine ve anormal protein yapısına neden olur. Bu bulgular, Angelman Sendromunun bilinen oral motor zorluklara ek olarak diş oluşumunu da etkilediğini göstermektedir.

Angelman Sendromlu bireyler için öncelikli diş bakımı, ağız hijyenine özen gösterilmesi ve şekerli yiyecek/içecek tüketiminin sınırlandırılması ile sağlanabilir. Çoğu bireyin gelişimsel gecikmeleri ve motor zorlukları olması nedeniyle, ebeveynin uygun şekilde fırçalamayı sağlaması gerekmektedir. Düzenli diş muayeneleri de çürükleri önlemeye yardımcı olabilir. Angelman Sendromlu çocuklar diş işlemleri sırasında işbirliği içinde olmayabileceğinden, hareketlerini kısıtlama veya genel anestezi gerekli olabilir.

Angelman Sendromlu bireylerin yeme ve yeterli beslenmesini etkilemediği sürece, dişler arasındaki boşluklar ve prognatizm (Alt çene kemiğinin önde ve alt dişlerin belirgin bir şekilde çıkık olduğu yüz şekli) için tedavi genellikle gerekli değildir. Tedavi gerekmesi durumunda, çene cerrahisinin önerebileceği bir takım ortodontik cihazlar kullanılabilmektedir.

Kaynakça

  1. https://angelmansyndromenews.com/health-insights/2021/01/04/dental-problems-in-angelman-syndrome/
  2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scd.12514
To Top ↑