GTX-102 Araştırması

GTX-102, Antisens Oligonükleotid adı verilen bir gen terapisidir . UBE3A geninin baba kopyasının hücrelerde aktif olmasını engelleyen molekülü hedeflemek ve engellemek için tasarlanmıştır. Bu moleküle UBE3A antisens transkripti (UBE3A-AS) adı verilir.

GTX-102, genin baba kopyasını yeniden etkinleştirmek için UBE3A-AS düzeylerini düşürür. Araştırmalar, bunun Angelman Sendromunun hayvan modellerinde nörolojik semptomları hafifletebileceğini göstermiştir.

Bir faz 1/2 klinik çalışması ( NCT04259281 ), GTX-102'nin güvenliğini, tolere edilebilirliğini, farmakokinetiğini (vücuttaki hareket) ve potansiyel etkinliğini değerlendirmektedir. Bu, katılımcıların beş dozaj grubundan birine atandığı açık etiketli, doz artırıcı bir çalışmadır.

Hastalar, denemenin başlangıcında ve ardından 30, 58 ve 86. günlerde bir doz artırma şemasını takiben tedavinin intratekal enjeksiyonlarını (doğrudan omurgaya enjeksiyonlar) alırlar.

Hastalar yaklaşık altı ay boyunca izlenir; bu süre zarfında araştırmacılar, tüm yan etkileri kaydeder ve beyin omurilik sıvısındaki (beyni ve omuriliği çevreleyen sıvı) UBE3A protein düzeylerini ve semptomlardaki değişiklikleri değerlendirir.

Ekim 2020'de açıklanan ara sonuçlara göre beş hasta uyku, davranış, iletişim ve kaba- ince motor beceriler dahil olmak üzere birçok semptom alanında iyileşmeler gösterdi.

Araştırmacılar, Angelman Sendromu için Klinik Küresel İyileştirme İzlenimi Ölçeğini (CGI-I-AS) kullanarak gelişmeleri ölçtüler.

Bununla birlikte, ara güvenlik verileri aynı zamanda beş hastanın tamamının, yüksek seviyeli bir dozdan bir ila dört hafta sonra bacak zayıflığı yaşadığını göstermiştir. Beş hastadan dördü, en yüksek dozu aldıktan sonra, başlangıç dozlarından 10 kat daha fazla olan bu ciddi yan etkiyi yaşadı. Beşinci hasta, ilk dozdan altı kat daha yüksek olan ikinci en yüksek dozu aldıktan sonra güçsüzlük yaşadı. Hastalardan ikisi artık bacaklarının üzerinde yürüyemiyor ve ağırlık taşıyamıyordu. İntravenöz immünoglobulin enjeksiyonlarına ve kortikosteroid tedavisine başladıktan sonra 19 ila 70 gün içinde beş hastanın dördünde güçsüzlük tamamen ortadan kalktı. Beşinci hasta, üç ila dört hafta sonra neredeyse tamamen iyileşti.

Ciddi yan etkiler nedeniyle, GeneTx ve Ultragenyx denemeyi duraklattı. Araştırmaya doz düşürülerek devam edilmesi ayrıca, tedavinin omuriliğin bacakları kontrol eden kısmı ile temas halinde olduğu süreyi azaltmak için intratekal enjeksiyonların değiştirilmesi planlanıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yeni protokolleri kabul ettiğinde işe alma ve tedavi yeniden başlayacaktır. Tahmini çalışma tamamlanma tarihi Ocak 2022'dir ve bu tarihte katılımcılar, açık etiketli bir uzatma çalışmasıyla tedaviye devam etme seçeneğine sahip olacaklardır.

Şimdiye kadar hastaların yaşadığı tek ciddi yan etki bacaklarda güçsüzlük olmuştur. Diğer olumsuz olaylar, 24 ila 72 saat içinde düzelen baş ağrısı, yorgunluk ve akut geçici ataksidir (koordinasyon ve kas kontrolü eksikliği).

To Top ↑