Konuşma ve İletişim Terapisi

Angelman sendromlu çocuklarda konuşma ve iletişimde ileri seviyede bozukluklar görülebilir. Genellikle, sözlü olmayan iletişim yöntemlerini kullanırlar çünkü konuşma ya yoktur ya çok az kelimeyle sınırlıdır. Konuşma, dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için, çocuklara teşhis konulur konulmaz, konuşma terapisine başlanması tavsiye edilir.

Konuşma terapisti, çocuğun ebeveynleri, öğretmenleri, ve fizyoterapisti dâhil olmak üzere diğer tıp uzmanlarının yardımıyla konuşma, dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için bir strateji geliştirir.

Genel olarak konuşma terapistinin rolü şunlardır:

  • Bireyin iletişim eylemlerini tanıması, tanımlaması ve yorumlaması için aileyi, bakım verenleri, öğretmenleri ve diğer iletişim ortaklarını eğitmek.
  • Talep etme, reddetme ve yorum yapma gibi iletişimsel işlevleri hedeflemek ve öğretmek.
  • Farklı ortamlarda iletişim yollarını öğretmek.
  • Çocuk için iletişim ortaklarının sayısını artırmak.
  • Bireyin tercih ettiği yolu kullanarak amaçlı iletişim kullanımını teşvik etmek.
  • Birey ve iletişim ortakları arasındaki iletişim alışverişinin uzunluğunu ve türlerini mümkün olduğunca artırmak.

Kaynakça

  1. https://angelmansyndromenews.com/speech-therapy/
To Top ↑