Angelman Sendromu Semptomları

  • Genetik bozukluk özellikle konuşma yeteneğini, kaba - ince motor becerileri ve zihinsel yetenekleri etkiler ve genelde gelişimi ciddi miktarda yavaşlatır.
  • Uyku sorunları çok görülür.
  • Hastaların %80-95’inde epilepsi görülür. Epilepsi %80 oranında 2-3 yaş arasında başlar.
  • Çocukların %20’sinde, yetişkinlerin %50’sinde skolyoz görülür.
  • Angelmanlı insanların çoğunda dikkat çekici bir gülümseme, kolay heyecanlanma ve suyla oynamaktan çok hoşlanma gibi ortak özellikler de görülür.
    • Sendromun insanların beklenen yaşam süresi üzerinde bir etkisi yoktur, yani sendrom ölümcül değildir. Ancak Angelmanlı insanların yaşam boyu desteğe ihtiyacı vardır. Onları hayata kazandırmak için çoklu terapi çalısmaları yapılmalıdır: fizik tedavi, ergoterapi, konuşma terapisi ve duyusal terapi. Diğer alternatif terapiler arasında müzik terapisi, vücut fırçalama, hidroterapi, hippoterapi (ata binme), masaj terapileri vs yer alır.

To Top ↑